Zadzwoń teraz: 604 112 558

Domeny

Pytania

1. Co to jest domena?

2. Jakie są rodzaje domen internetowych?

3. Jak powinna brzmieć poprawna nazwa domeny?

4. Ile nazw domen może znajdować się jednorazowo we wniosku?

5. Kto może zarejestrować domenę?

6. Jakie dane są potrzebne do rejestracji domeny?

7. Jak zarejestrować domenę?

8. Co powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny?

9. Gdzie sprawdzić czy interesująca nas nazwa domeny jest jeszcze wolna?

10. Jak długo trwa rejestracja nazwy domeny?

11. Co zrobić w przypadku problemów z rejestracją domeny?

12. Co to są name servery?

13. Czy posiadając własną domenę mogę zmienić jej nazwę?

14. Jak można zmienić dane abonenta domeny?

15. Jakie są opłaty związane z rejestracją domen internetowych?

16. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do panelu administracyjnego?

17. Czy płatność za rejestrację domeny dokonywana jest przed jej rejestracją czy po?

Odpowiedzi

1. Co to jest domena?

Domena komunikacyjna (angielskie internet domain)  będąca elementem architektury sieci internet. Internetowa przestrzeń jest podzielona zarówno pod względem instytucjonalnym jak i ze względu na położenie geograficzne. Domena zawiera w sobie nazwę hosta lub usługi oraz informację dotyczącą jego lokalizacji. Innymi słowy domena jest adresem internetowym dzięki, króremu można identyfikować i komunikować się z wybranymi firmami lub osobami.

2. Jakie są rodzaje domen internetowych?

domeny organizacyjne najwyższego poziomu: com - organizacje hadlowe edu - uniwersytety i inne instytucje edukacyjne gov - przedstawicielstwa rządowe mil - organizacje militarne net - ważniejsze centra wspomagające działanie sieci int - organizacje międzynarodowe org - inne organizacje domeny krajowe: np. domena polska .pl, us - Stany Zjednoczone, fr - Francja, de -Niemcy, uk - Wielka Brytania itd. domeny regionalne np. babia-gora.pl, beskidy.pl, cieszyn.pl itd. domeny funkcjonalne np. com.pl, net.pl, org.pl itd.

3. Jak powinna brzmieć poprawna nazwa domeny?

Poprawna nazwa domeny powinna składać się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego, cyfr, znaku "-" minus. Maksymalna liczba znaków w nazwie to 63. Znak minus nie może zajmować w nazwie domeny 3 i 4 pozycji, ani znajdować się na początku lub na końcu nazwy. Wielkość liter jakim i zostanie napisana nazwa domeny nie ma znaczenia.

4. Ile nazw domen może znajdować się jednorazowo we wniosku?

We wniosku elektronicznym (formularz na stronie mangomedia.pl) może znajdować się maksymalnie 1 nazwa domeny. Jeśli chcą Państwo jednocześnie rejestrować większą ilość domen, należy skorzystać z panelu domen.

5. Kto może zarejestrować domenę?

Domenę może zarejestrować każdy podmiot gospodarczy (osoba posiadająca działalność gospodarczą, spółka jawna, spółka z o.o, spółka akcyjna) oraz każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (ukończone 18 lat).

6. Jakie dane są potrzebne do rejestracji domeny?

Dane abonanenta potrzebne do rejestracji domeny:
 • nazwisko i imię abonenta lub pełna nazwa firmy
 • adres zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby firmy
 • e-mail
 • numer telefonu umożliwiający kontakt z abonentem
 • numer ewidencyjny PESEL w przypadku osób fizycznych
 • numer NIP w przypadku osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych
 • numer regon w przypadku podmiotów gospodarczych
Abonent ma prawo i obowiązek jednocześnie do zmiany istniejących danych (aktualizacji).

7. Jak zarejestrować domenę?

Aby zarejestrować domenę należy przesłać do MANGOMEDIA.PL poprawnie wypełniony wniosek w formie elektronicznej. W momencie wysłania wniosku drogą elektroniczną nazwa domeny zostaje zarezerwowana dla wnioskodawcy (dotyczy to tylko polskich domen). Następnym krokiem jest dokonanie płatności za rejestrowaną domenę w ciągu 3 dni od zgłoszenia. W sytuacji gdy w określonym wyżej terminie MANGOMEDIA.PL nie otrzyma opłaty abonamentowej za domenę proces rejestracji domeny nie będzie dalej kontynuowany a nazwa DOMENY STAJE SIĘ DOSTĘPNA DLA INNYCH WNIOSKODAWCÓW."

8. Co powinien zawierać prawidłowo wypełniony wniosek o rejestrację domeny?

 • prawidłową nazwę domeny
 • imię i nazwisko wnioskodawcy lub pełną nazwę firmy
 • adres korespondencyjny oraz w przypadku firmy adres siedziby jeżeli różni się od adresu korespondencyjnego,
 • numer telefonu kontaktowego
 • NIP
 • REGON
 • dane serwerów nazw domenowych (serwery DNS)

9. Gdzie sprawdzić czy interesująca nas nazwa domeny jest jeszcze wolna?

W celu uzyskania tej informacji można skorzystać z przeglądarki na naszej stronie dostępnej pod adresem www.mangomedia.pl/pl/domeny/rejestracja-domen.html.

10. Jak długo trwa rejestracja nazwy domeny?

Rejestracja nazwy domeny trwa do 5 dni od momentu wpłynięcia elektronicznego wniosku złożonego z naszej strony www, a następuje ona w dniu wpłynięcia do MANGOMEDIA.PL opłaty za rejestrację domeny bądź potwierdzenia dokonania opłaty.

11. Co zrobić w przypadku problemów z rejestracją domeny?

W przypadku, gdy pojawiają się problemy z rejestracją domeny (np. czas rejestracji znacznie wydłuża się) należy skontaktować się nami pod adresem bok(at)mangomedia.pl lub telefonicznie podając w obu przypadkach nazwę zgłaszanej domeny.

12. Co to są name servery?

Nameservery (serwery nazw) to serwery utrzymujący nazwę domeny i kojarzące ją z fizycznym adresem IP usług i zasobów. Serwery nazw są udostępniane przez każdego usługodawcę oferującego utrzymanie stron internetowych (domen). W celu rejestracji domeny należy podać minimum dwa serwery nazw usługodawcy (nazwy serwerów oraz ich adresy IP).

13. Czy posiadając własną domenę mogę zmienić jej nazwę?

Z przyczyn technicznych zmiana nazwy domeny nie jest możliwa. Zaleca się w tym przypadku zarejestrować nową domenę z aktualną nazwą.

14. Jak można zmienić dane abonenta domeny?

W celu zmiany danych ABONENTA należy przeprowadzić aktualizację danych. Należy wówczas podać nowe dane w panelu administracyjnym domeny logując się do niego za pomocą przyznanego hasła.

15. Jakie są opłaty związane z rejestracją domen internetowych?

ABONENT musi dokonać opłaty wg cennika usług MANGOMEDIA.PL za przeprowadzenie właściwej procedury rejestracji domeny internetowej na podany nr konta bankowego. Można również przesłać faksem lub pocztą elektroniczną potwierdzenie dokonanej wpłaty. W przypadku braku potwierdzenia dokonanej opłaty, braku wpłaty, lub za małej opłaty MANGOMEDIA.PL ma prawo do nie przeprowadzenia (wstrzymania) procesu rejestracji domeny.

16. W jaki sposób mogę uzyskać dostęp do panelu administracyjnego?

Dostęp do panelu administracyjnego w MANGOMEDIA.PL otrzymać można wyłącznie w momencie rejestracji lub też transferu od innego rejestratora pierwszej domeny.

17. Czy płatność za rejestrację domeny dokonywana jest przed jej rejestracją czy po?

Płatność za domenę dokonana musi być każdorazowo przed rejestracją domeny. Domena zostanie zarejestrowana wyłącznie wtedy jeśli na koncie MANGOMEDIA.PL będzie znajdować się opłata za jej rejestrację.