Zadzwoń teraz: 604 112 558

Poczta e-mail

Pytania

1. Jak założyć konto e-mail?

2. Jak skonfigurować program pocztowy?

3. Czy mogę korzystać z poczty przez WWW?

4. Jak zalogowac się do MangoMail (programu do odbioru poczty przez WWW)?

5. Co to jest alias?

6. Jak założyć alias?

7. Co to jest lista pocztowa?

8. Jak założyć listę pocztową?

9. Jak zablokować konto e-mail?

10. Czy moje konta pocztowe są zabezpieczone skanerem antywirusowym?

11. Czy jestem chroniony przed SPAM-em?

Odpowiedzi

1. Jak założyć konto e-mail?

Aby założyć nowe konto email należy zalogować się do panelu MangoMail, który umożliwia zarządzanie wszystkimi usługami pocztowymi w danej domenie / subdomenie.

Dane do logowania zostały wysłane w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.

Przykładowy sposób logowania:

Otwórz w przeglądarce WWW adres: http://poczta. np. http://poczta.domena-firmy.pl

Następnie podaj dane dostępowe:

 • login: postmaster@ (np. postmaster@domena-firmy.pl)
 • hasło: ****** (w tym miejscu należy podać hasło otrzymane w mailu potwierdzającym zamówienie).

2. Jak skonfigurować program pocztowy?

Przy konfiguracji konta w programie pocztowym, należy podać następujące dane:

 • nazwę użytkownika - jest to cały adres e-mail (np. dla konta demo@v4.pl nazwą konta będzie demo@v4.pl)
 • hasło - hasło które ustawiono przy zakładaniu konta
 • serwer poczty przychodzącej POP3 - tu wpisujemy pop3.mangomedia.pl
 • serwer poczty wychodzącej SMTP - tu wpisujemy smtp.mangomedia.pl
 • Na koniec należy w programie pocztowym zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia".

Zamiast protokołu POP3, istnieje możliwość konfiguracji kont z serwerem IMAP. Szczegółową instrukcję konfiguracji popularnych programów pocztowych zamieszczamy w dziale "Programy pocztowe"

3. Czy mogę korzystać z poczty przez WWW?

Tak. W tym celu zaloguj się do programu MangoMail. Przykładowy sposób logowania:

Otwórz w przeglądarce WWW adres: http://poczta. np. http://poczta.domena-firmy.pl

Następnie podaj dane dostępowe:

 • login: @ (np. biuro@domena-firmy.pl)
 • hasło: ****** (hasło dla danego konta pocztowego).

Można również korzystać z alternatywnego interfejsu do obsługi poczty, dostępnego pod adresem: http://vpoczta. np. http://vpoczta.domena-firmy.pl.

4. Jak zalogowac się do MangoMail (programu do odbioru poczty przez WWW)?

Przykładowy sposób logowania:

Otwórz w przeglądarce WWW adres: http://poczta. np. http://poczta.domena-firmy.pl

Następnie podaj dane dostępowe:

 • login: @ (np. biuro@domena-firmy.pl)
 • hasło: ****** (hasło dla danego konta pocztowego).

Można również korzystać z alternatywnego interfejsu do obsługi poczty dostępnego pod adresem: http://vpoczta... np. http://vpoczta.domena-firmy.pl

Aby mieć możliwość zarządzania kontami pocztowymi, należy zalogować się jako użytkownik postmaster. Wszelkie dane potrzebne do zalogowania zostały podane w mailu potwierdzającym zamówienie.

Przykładowy sposób logowania:

Otwórz w przeglądarce WWW adres: http://poczta. np. http://poczta.domena-firmy.pl

Następnie podaj dane dostępowe:

 • login: postmaster@ (np. postmaster@domena-firmy.pl)
 • hasło: ****** (w tym miejscu należy podać hasło otrzymane w mailu potwierdzającym zamówienie).

5. Co to jest alias?

Alias pocztowy to po prostu inna nazwa przypisana do konta e-mail. Przykładowo, do konta janek@domena-firmy.pl można przypisać alias janek.kowalski@domena-firmy.pl - dzięki temu wszystkie wiadomości kierowane na dowolny z tych adresów trafią do tej samej skrzynki, w której będzie można je przeczytać.

Aliasy mogą mieć również inne zastosowanie, na przykład do konta janek@domena-firmy.pl można dodać aliasy marketing@domena-firmy.pl oraz praca@domena-firmy.pl. Przy takiej konfiguracji, w chwili rozpoczęcia urlopu przez właściciela skrzynki janek@domena-firmy.pl wystarczy zmiana ustawień aliasów tak, by kierowały na inne konto - np. basia@domena-firmy.pl - aby wiadomości trafiały do innego pracownika.

6. Jak założyć alias?

Aby założyć alias, np. biuro@domena-firmy.pl dla konta kowalska@domena-firmy.pl, zaloguj się do programu MangoMail.

Po zalogowaniu, kliknij ikonkę "dodaj alias" i wypełnij pola:

 • Alias: podaj nazwę aliasu, który będzie kierować na konto docelowe (np. biuro@domena-firmy.pl).
 • Konto docelowe: podaj nazwę konta docelowego (np. kowalska@domena-firmy.pl).

7. Co to jest lista pocztowa?

Lista pocztowa służy do jednoczesnego rozsyłania wiadomości e-mail na wiele różnych kont pocztowych. Za pomocą listy pocztowej można na przykład wysyłać powiadomienia klientom.

W tym celu wystarczy utworzyć listę klienci@domena-firmy.pl, dopisać do listy adresy e-mail klientów i wysłać wiadomość na adres klienci@domena-firmy.pl. Wiadomość zostanie wysłana na wszystkie zapisane adresy e-mail.

W znacznym stopniu ułatwia to kontakty z większą liczbą użytkowników - nie ma potrzeby podawania wszystkich adresów w polu "Do:".

8. Jak założyć listę pocztową?

Aby założyć listę pocztową, np. klienci@domena-firmy.pl, należy najpierw zalogować się do programu MangoMail jako użytkownik z uprawnieniami administratora (postmaster).

Po zalogowaniu się, kliknij ikonkę "dodaj listę" i wypełnij poszczególne pola:

Identyfikacja:
Tutaj podaj nazwę listy np. "klienci" oraz jej opis np. "Klienci mojej firmy"

Tryb:

 • Lista otwarta - każdy może napisać do wszystkich odbiorców znajdujących się na tej liście.
 • Lista zamknięta - na listę mogą wysyłać maile tylko użytkownicy, których adres e-mail został dopisany do listy
 • Lista moderowana - na listę może pisać tylko moderator, czyli właściciel adresu e-mail podanego w polu "moderator"

Konta w domenie:
Tutaj zaznacz, które konta z danej domeny chcesz wpisać na listę

Inne konta:
Tutaj podaj konta spoza domeny, które chcesz wpisać na listę

Szablony:
Tutaj możesz utworzyć szablony powiadomień wysyłanych automatycznie do subskrybentów listy.

9. Jak zablokować konto e-mail?

Aby zablokować konto e-mail, zaloguj się do programu MangoMail jako użytkownik z uprawnieniami administratora (postmaster), kliknij pole wyboru obok odpowiedniego konta na liście, aby je zaznaczyć, a następnie wybierz z listy rozwijanej w dolnej części ekranu opcję "blokuj zaznaczone".

10. Czy moje konta pocztowe są zabezpieczone skanerem antywirusowym?

Tak. Wszystkie serwery pocztowe korzystają ze sieci skanerów antywirusowych działających w oparciu o oprogramowanie ClamAV. Skanery antywirusowe sprawdzają każdą wiadomość e-mail przychodzącą i wychodzącą z kont naszych Klientów.

Baza wirusów jest aktualizowana kilka razy w ciągu doby, co zapewnia najlepszą możliwą ochronę przed zarażeniem komputera przez wirusa przesłanego na konto pocztowe w MANGOMEDIA.pl.

11. Czy jestem chroniony przed SPAM-em?

Tak. Na naszym serwerze jest zainstalowany mechanizm antyspamowy. Mechanizm ten na podstawie przekazanych mu danych określa, czy dana wiadomość jest spamem, czy też nie. 

Włączenie poszczególnych funkcji systemu antyspamowego jest opcjonalne dla każdego konta pocztowego. 
 
Aktualnie stosujemy następujące zabezpieczenia antyspamowe:
 • RBL: Funkcja blokowania adresów IP, z których został rozesłany SPAM. Lista adresów jest pobierana na bieżąco od organizacji niezależnych. Włączenie opcji znacznie ogranicza liczbę SPAMu, może jednak powodować niedochodzenie wiadomości, jeśli adres serwera nadawcy zostanie umieszczony na liście RBL.
   
 • SPF: Mechanizm sprawdzania przez serwer pocztowy, czy wiadomość została wysłana z serwera, który jest poprawny dla danego adresu e-mail. Włączenie opcji ogranicza liczbę SPAMu i może chronić przed nowymi wirusami. Problemy występują rzadko i tylko w przypadku złej konfiguracji serwera nadawcy wiadomości.
   
 • Greylist: Po włączeniu tej funkcji, serwer przyjmuje wiadomości dopiero przy drugiej próbie dostarczenia. Ponieważ wirusy i SPAMerzy niemal nigdy nie ponawiają próby wysyłki, funkcja ta chroni przed SPAMem prawie w 100%.
Aktywacja powyższych zabezpieczeń powoduje niewielkie wydłużenie czasu dochodzenia poczty. Jeżeli serwer nadawcy nie ponowi próby dostarczenia wiadomości, poczta nie dotrze - zdarza się to jednak bardzo rzadko - administrator może dodać adres takiego serwera do białej listy wykluczeń.
 • SpamAssassin: Analizuje nagłówki i treść wiadomości i ocenia ją pod kątem cech charakterystycznych dla spamu. Sprawdza również czy adres nadawcy oraz serwera pocztowego występuje w bazach antyspamowych oraz czy list jest zgodny ze standardami przesyłania poczty internetowej. Program uczy się również rozpoznawać spam na podstawie wcześniej analizowanych listów. Na podstawie ilości przyznanych punktów wiadomość może zostać oznaczona przedrostkiem [SPAM] w temacie lub przeniesiona do folderu SPAM na serwerze.
 
Skaner posiada również dodatkowe możliwości konfiguracji:
 
1) ustawienie whitelist i blacklist
 • whitelist - lista adresów serwerów (np. domena-firmy.pl) oraz lista adresów kont e-mail (np. biuro@domena-firmy.pl), z których wiadomości będą zawsze doręczane* na konto w naszym systemie, nawet jeśli mechanizm antyspamowy uzna, że są SPAM-em. 
*UWAGA: mechanizmy SPF i Graylisty działają wcześniej, na etapie nawiązywania połączenia pocztowego. W związku z tym, dodanie adresu do whitelisty nie spowoduje, że wiadomości odrzucane przez SPF/Graylist zaczną docierać. Aby mieć pewność, że maile ze źle skonfigurowanych serwerów pocztowych dotrą, należy wysłać do nas zlecenie dodania danego serwera do listy wykluczeń (w przypadku Graylisty) lub wyłączyć mechanizmy SPF/Graylisty.
 • blacklist - lista adresów serwerów oraz lista adresów e-mail, z których wiadomości będą zawsze uznawane jako spam i nie doręczane, bez względu na treść tych wiadomości.
 
 
2) ustawienie czułości skanera antyspamowego
 • bardzo mała
 • mała
 • normalna
 • duża
3) ustawienie reguł systemu:
 • oznakowanie mail'a - dostarczane są wszystkie wiadomości, bez względu na ich treść. Mechanizm antyspamowy będzie dodawał w temacie wiadomości uznanych za spam przedrostek [SPAM], na podstawie którego będzie można sortować wiadomości w programie pocztowym
   
 • przeniesienie mail'a - wiadomości uznane za spam będą automatycznie przenoszone do folderu SPAM na koncie pocztowym (dostęp przez WWW - MangoMail). Po 30 dniach wiadomości z folderu SPAM będą automatycznie usuwane (z tego powodu zalecamy sprawdzanie folderu SPAM za pomocą MangoMail przynajmniej raz w miesiącu).
Aby zastosować zabezpieczenia RBL, SPF lub Greylist dla:
 • całej domeny - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie MangoMail logując się jako postmaster w zakładce Ustawienia/Anty-Spam
   
 • pojedynczego konta pocztowego - należy dokonać odpowiednich ustawień w programie MangoMail w zakładce Konto/Anty-Spam

W przypadku ustawienia zabezpieczeń dla domeny, będą one widoczne dla użytkownika konta pocztowego jako domyślne (ustawione standardowo), może on je jednak w każdej chwili zmienić, dostosowując działanie mechanizmów do swoich potrzeb.